Tortu Pislik ve Hava Ayırıcılı Denge Kabı

Tortu Pislik ve Hava Ayırıcılı Denge Kabı

TORTU PİSLİKVEHAVA AYIRICILI DENGE KABI


İyi bir hidrolik dengeleme sayesinde birden fazla ısıtma veya soğutma

 grubunun kullanıldığı çok pompalı sistemlerde verimli bir işletme sağlanır.

 Hidrolik dengenin yanı sıra sistemdeki havanın ve tortunun da ayrıştırılması

son derece önemlidir. Hidra Akuple Denge Kabı ile hidrolik balans, hava ve tortunun

ayrıştırılması beraber sağlanabilmektedir. Bu sayede sekiz yerine dört adet bağlantı yeterli olacak; ilk yatırım, montaj ve işçilik maliyetleri anlamında avantaj sağlanacaktır.Drenaj vanası açıldığında alt haznede biriken tortu ve pislik kısa sürede tahliye edilebilir.


Akuple ürün (hava, tortu ve pislik ayrıştırma, hidrolik dengeleme) sayesinde üç ayrı fonksiyon.Hidra Tortu-Pislik ve Hava Ayırıcılı Denge Kabı’nın sağladığı avantajlar:

İçerisindeki paslanmaz özel filitre mesch ölçüsü kadar olan bütün mikro parçacıklar ayrıştırılır.

Sistemde optimum hidrolik denge sağlanır. Devreler arasında hidrolik etkilenme olmaz.

Sistemde eriyik halde bulunan havanın ve hava kabarcıklarının atılması sağlanır

Tortu ve pislik işletme halindeyken de sistemden atılabilir.

Farklı sıcaklıklardaki suyun karışımı sağlanır.

Tesisatta sekiz yerine dört adet bağlantı.

 Minimum basınç düşümü sağlanır.

 

Ek Dosyalar