Hakkımızda

Hakkımızda

Hidra Endüstri olarak tesisat sektöründe edindiğimiz 15 yıllık bilgiyi,tecrübeyi teknolojiyle birleştirerek kaliteli ürünler üreterek, güçlübir marka olmak için emin adımlarla ilerlemekteyiz. Borulamalardaki ısıl genleşmelerin proje safhasında belirlenmesinden,ısıl genleşmeleri alabilecek kompansatör seçimine veseçilen kompansatörün hesabı ile, mesnetlere gelen yüklerin hesabınınyanısıra, sahada montaj kontrolü ve süpervizörlük  hizmetlerinin her safhasında bulunularak kazandığımız deneyimleri ve bilgimizi sektörümüzle paylaşmaktayız.Tesisatlardaki ısıl genleşmelerin profesyonelmühendislik yaklaşımıyla çözümlenmesine katkı sağlayaraksektöre destek vermekteyiz.

Müşteri memnuniyeti kapsamında, ürünlerin sizlerehızlı ve kaliteli olarak sunabilmek içingereken makine ve ekipmanyatırmına her zaman öncelik vermekteyiz.Hidra Endüstri, kurulduğu günden bugüne sizlerin ürüntaleplerine hızlı reaksiyon göstererek,  rekabetçi pazarındinamiklerine çok hızlı uyum sağlayarak sizlere kaliteli ve hesaplı ürünler üretmekteyiz.