Kaynak Boyunlu Limitrotlu Diletasyon Kompansatörü

Kaynak Boyunlu Limitrotlu Diletasyon Kompansatörü

Diletasyon kompansatörleri, bina geçiş noktalarında (dilatasyon) bina çökmeleri ve depremden dolayı oluşabilecek boru hatlarındaki gerilmeleri, kopmaları ve yanal sapmaları absorbe ederek sistemin kesintisiz ve verimli çalışmasını sağlar.

Limitrotlar, sistemdeki basıncın kompansatörün körüklerine zarar vermemesi, körüklerin eksenel olarak açılmasının kısıtlanması ve hareketin yanal olarak tamamlanması için kullanılırlar.

Bu kompansatör tipi tek temel üzerideki binaların tesisat geçiş noktalarında kullanılmaktadır.

Ek Dosyalar